Tihti on nii, et jooksvate igapäevatoimetuste kõrval jääb eesmärkide selgus ja suurest pildist lähtumine tahaplaanile. 

Peatu ja võta koos tiimiga
AEG RESTARDIKS!

Keskendume ühiselt valitud inspireerivas reisisihtkohas teie ettevõtte jaoks olulistele arendusteemadele, nautides samaaegselt liikumist ja looduse ilu. Just viimane on ka tõestatult efektiivne meetod tiimiarenduseks, kuna inimesed on looduses liikudes loovamad ja avatuma meelega (McKinsey & Company). 

Otsustusjulgus muutuseid juhtida, kiire kohanemisvõime ja uudishimu arenguks on meie silmis tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse alustalaks. RESTART-üritustel puudutame kõiki allolevaid teemasid, kuid soovitame validaelge s fookuse, mille arendamisele tahate nii praktiliselt kui teoreetiliselt kõige enam keskenduda. 

2024. aastal aitame RESTARDI teha neljal ettevõttel või tiimil.
Pilvepiiri VISIOON ja selge MIKS
Kutsume Sind astuma kontoriruumi kastist välja ja uue energiaga avastama: mis on see, mis igapäevategemiste ja väljakutsete kõrval ikka ja jälle kutsub edasi tegutsema? Kus saate luua veel arengut ja uusi tulemusi? Milline on teie ettevõtte või tiimi järgmise arenguetapi visioon? 
UUTMOODI tiimitunne
Inimestena oleme koguaeg muutumises ja nii nagu iga suhe, vajab ka tiimitunne aega ja panust. Olgu selleks kaugtöö osakaalu kasv, mõtteviiside muutus, generatsioonilised või kultuurilised erinevused - tiimina saame tunda ühtset hingamist ja põnevust: "Oh, nii äge on seda ühist asja ajada!".
Muutuste juhtimise OSKUSED
Meeskond on täpselt nii tugev kui iga indiviid selles. Me ei saa kontrollida kriise ja ootamatusi, mis tööalaselt ette tulevad. Küll aga saame treenida valmisolekut muutusteks ja oskusi, kuidas iseennast ja teisi nende olukordades juhtida. Nii emotsionaalselt kui tugevdada lahenduste loomise oskust.
RESTART pakett on 5-6 päevane programm, kus on ühendatud tiimitöö, arendustegevused ja aktiivne liikumine.
Kõike seda teie ettevõtte jaoks inspireerivas ja looduskaunis paigas Euroopas.