Tihti on nii, et jooksvate igapäevatoimetuste kõrval jääb eesmärkide selgus ja suurest pildist lähtumine tahaplaanile. 

Peatu ja võta koos tiimiga
AEG RESTARDIKS!

Keskendume ühiselt valitud inspireerivas reisisihtkohas teie ettevõtte jaoks olulistele arendusteemadele, nautides samaaegselt matkamist ja looduse ilu. Just viimane on ka tõestatult efektiivne meetod tiimiarenduseks, kuna inimesed on looduses liikudes loovamad ja avatuma meelega (McKinsey & Company). 

Viimaste aastate globaalsed kriisid nõudsid kiiret kohanemisvõimet ja sundisid paljusid ettevõtteid oma strateegiaid ja prioriteete ümber mängima. RESTART-programmis puudutame kõiki allolevaid teemasid, kuid soovitame valida ühe põhilise, mille arendamisele tahate nii praktiliselt kui teoreetiliselt kõige enam keskenduda. 

2024. aastal aitame RESTARDI teha neljal ettevõttel või tiimil.
Pilvepiiri VISIOON ja selge MIKS
Globaalsed kriisid ja ärikeskkonna muutused sunnivad ettevõtteid looma paindlikumaid tööprotsesse, muutma strateegiat ja sõnastama ümber prioriteete (Millton, SportTravel uuring 2023). Milline on Sinu ettevõtte või tiimi järgmise arenguetapi visioon? 
UUTMOODI tiimitunne
Kaugtöö osakaalu kasv ja mõtteviiside muutus, kus inimesed ei ole enam nii avatud tiimiüritusi pere ja vaba aja arvelt tegema, on tõstnud fookusesse vajaduse mõtestada ümber tiimi toimimine tervikuna. Et tunneksime ühist hingamist ja põnevust: "Oh, nii äge on seda ühist asja ajada!".
Muutuste juhtimise OSKUSED
Usume, et kriisideks ja muutusteks valmisolek on tugevalt seotud indiviidi mõttelaadi ja enda juhtimise oskustega. Nii keskendub üks osa reisiprogrammist praktiliselt muutuste juhtimisele iseendas ja enda ümber. Need oskused suurendavad vaimset heaolu ja toimetulekut emotsioonidega.
RESTART pakett on 5-6 päevane programm, kus on ühendatud tiimitöö, arendustegevused ja aktiivne liikumine.
Kõike seda teie ettevõtte jaoks inspireerivas ja looduskaunis paigas Euroopas.